Pareizs laiks pēc UTC

00:00

Svētdiena – 21 Aprīlis 2024

Kāds ir pareizs laiks pēc UTC jeb GMT standarta?

Universālais koordinētais laiks, biežāk pazīstams kā UTC (Universal Time Coordinated) ir starptautisks, ļoti precīzs un stabils laika noteikšanas standarts, ko izstrādājusi ASV jūras observatorija. UTC ir plašāk zināms kā abreviatūra GMT ( Greenwich Meridian Time).